Företagets dolda problem

Alfagruppen bildades 1987. Representanter från Sveriges näringsliv (bl a Ericsson, Securitas, Sweden Music och Praktikertjänst) ville kunna erbjuda sina anställda med alkohol- och drogproblematik snabbare och effektivare rehabilitering. Man hade läst om Minnesotamodellen, som hade dokumenterat bra resultat i USA, och ville prova den i Sverige.

Alkohol- och drogmissbruket har ökat lavinartat i Sverige, från drygt 8 liter per person och år 1996 till ca 10,5 liter ren alkohol 2005. Antal tillfällen då människor uppger att de intensivkonsumerat ökade med 40 % mellan 1998 och 2004. Mellan 2005 och fram till 2012 har ökningen varit nästan obefintlig för att senare år åter ta fart. En av orsakerna tros vara privatimport av alkohol.

Idag är var tionde vuxen svensk beroende av alkohol och/eller droger. Följderna av detta beroende kostar samhället miljarder varje år. För att inte tala om vad det kostar den beroende själv och hans/hennes omgivning. Alfagruppen är den organisation i Sverige som har längst och mest omfattande erfarenhet av rehabilitering enligt den tolvstegsbaserade Minnesotamodellen.

Vi behandlar 150-200 alkohol- och drogberoende per år. Vårt budskap till dig som driver företag eller är verksam i en organisation är: Det går att förebygga alkohol- och drogproblematik och det lönar sig att rehabilitera.

En medarbetare som missbrukar har en beräknad effektivitet på 50 %. Enligt en amerikansk formel som används för att beräkna kostnaderna för alkohol eller drogberoende på företag, skulle missbrukskostnaden uppgå till följande: 10 % x antal anställda x 25 % x lönekostnaden = kostnaden för missbruket/år.

Utvärderingar visar att 40 % är helt nyktra ett år efter vår behandling. Resultatet blir ännu bättre för de som har ett arbete att gå tillbaka till. Ju tidigare beroendet upptäcks och behandlas, desto lägre kostnader för företaget.

Alkohol är en del av företagens kultur
Enligt en beräkning från TCO uppgår de samhällsekonomiska kostnaderna av alkohol- och drogmissbruk till drygt 150 miljarder kronor om året. Hälften av de kostnaderna belastar sjukvården. Den andra hälften tynger företag och organisationer i form av störningar i arbetsgrupper och produktionsbortfall. Enbart sjukfrånvaron på grund av alkoholrelaterade sjukdomar uppgår till 20 miljarder per år.

Den som är beroende befinner sig givetvis i en mycket svår situation och behöver behandling. Men även företag och organisationer behöver verktyg för att kunna upptäcka beroende hos medarbetare, stödja, motivera, informera och, så småningom, rehabilitera.

Den tråkiga nyheten är att alkoholmissbruket ökar. Den goda nyheten är att det finns pengar att tjäna på förebyggande åtgärder och effektiv rehabilitering. Värt att tänka på är att 1 procents ökning av arbetskraften ger 17 miljarder i tillskott till statskassan.

Vem befinner sig i riskzonen?
Alkohol- och drogberoende är en demokratisk sjukdom som drabbar alla oavsett socialgrupp, yrkeskategori och kön. Missbruket har dock till viss del bytt arbetsplats. Alkohol var tidigare vanligt förekommande på arbetsplatser med praktisk inriktning men återfinns idag i stort sett i vilken branschinriktning som helst.

I takt med den ökade stressen har det blivit vanligt att människor i alla åldrar varvar ner med alkohol på kvällarna. Det hör inte till ovanligheterna att man sedan sparkar igång kroppen med något centralstimulerande på morgonen. Blandmissbruket innebär naturligtvis en ökad risk för snabbare beroende.

Generellt kan man säga att kvinnor är en stor riskgrupp. Kvinnorna har inte bara tagit steget in på männens planhalva, de spelar idag med i männens lag. På 50-talet var 1 av 50 kvinnor storkonsumenter av alkohol. Idag är 1 av 4 det. Kvinnors kroppar är känsligare för alkoholens angrepp. En kvinna drar på sig samma mängd alkoholrelaterade sjukdomar på 14 års drickande som en man gör på 20 år.

Förnekandet är en del av sjukdomen
Alkohol- eller drogberoende är en sjukdom som innebär att personen ifråga utvecklat ett sjukligt beroende eller begär till sin drog. Hans primära, känslomässiga relation är inte längre partnern, barnen och arbetskamraterna utan flaskan eller drogen.

Men på samma sätt som alkoholen är en romantiserad ingrediens i vår kultur, är alkoholism eller drogberoende en skamtyngd sjukdom för de flesta.
Alkohol- och drogberoende blir därför experter på att dölja sitt problem. Många som kommer till våra behandlingsenheter har varit beroende i 10-20 år utan att omgivningen märkt någonting. Förnekelsen ingår helt enkelt i sjukdomsbilden. Men det finns signaler och mönster i beteendet som går att känna igen.

Alfagruppen har lång erfarenhet och säkra metoder för att hjälpa till med både diagnosen av sjukdomen och rehabilitering av den drabbade. Vi kan också hjälpa till med handledning inför det första "svåra samtalet".
Det bästa behandlingsresultatet nås när patienten har ett positivt stöd från sin omgivning. Därför är det viktigt att chefen och andra medarbetare på patientens arbetsplats lär sig att handskas med situationen när patienten återvänder till arbetet. Även remittenter som socialsekreterare och andra kontaktpersoner erbjuds att delta. Denna information hålls i samband med utskrivningen på fredagar.

Alfagruppens företagstjänster
Alkohol och andra droger är laddade frågor. Kunskap behövs inom hela företaget hur man ska tackla dessa och förebygga problematiken. Personalfunktionen efterfrågar konkreta verktyg, ledningen behöver stöd och handlingsplaner.

Alfagruppen erbjuder stöd till chefer på företag och i organisationer. Vi kan hjälpa till med dokumentation, handlingsplan (alkoholpolicy) och vara en extern resurs vid rehabiliteringsbehov.

På vårt företagsprogram står:

  • Förebyggande handlingsprogram och arbetsplatsinformation för företag och organisationer
  • Diagnos och bedömning
  • Professionellt stöd och vägledning till chefer och ledare som möter alkohol- och drogproblem.
  • Behandling av alkohol- och drogberoende.

För att uppnå bästa möjliga resultat med behandlingen kan vi erbjuda en bedömning av patienten med MACH (Minnesota Assessment of Chemical Health). MACH är en väl beprövad databaserad intervjumetod som kartlägger levnads-, alkohol- och drogvanor samt föreslår en individuell behandlingsplan. En MACH-intervju ger bland annat information om vilken grad av beroende patienten har, vilka problem som är förenade med patientens bruk av alkohol/droger (fysiskt, arbetsmässigt, socialt och ekonomiskt), vilka negativa faktorer som påverkar patienten samt vad den individuella behandlingsplanen skall omfatta.

Alfagruppens rehabilitering
Allt informations- och behandlingsarbete inom Alfagruppen bygger på en helhetssyn på människan. Vi behandlar inte bara symptom. Vi erbjuder en livsfilosofi. Det övergripande målet för rehabiliteringen är att patienten ska bli alkohol- och/eller drogfri och därmed få ett liv med bättre kvalitet som fungerar både i teori och praktik.

Behandlingsprogrammet grundar sig på den tolvstegsbaserade Minnesotamodellen. Alfagruppen har dessutom lagt till kognitiv psykologisk kompetens för att ytterligare stärka behandlingen.

Runt patienten finns ett mångdisciplinärt team - läkare, psykolog, sjuksköterska och terapeuter, specialutbildade i beroendetillstånd. Det huvudsakliga behandlingsprogrammet inleds med en grundbehandling på fem veckor och inkluderar stöd till de anhöriga. Eftervården är elva månader och då ingår återvändardagar till behandlingsenheten.

Resultatet av behandlingen bli allra bäst när patienten har stöd på arbetsplatsen och hemma.