Vem är beroende

Cirka 10-15 procent av den vuxna befolkningen kommer under sin livstid att utveckla ett beroende. Alkohol är den vanligaste drogen.

Du kan bli fri

Det finns hjälp att få! Sedan 1985 har mer än 12 000 personer genomgått Alfagruppens behandling. För många blev behandlingen början till ett nytt och rikare liv.

Anhörig/närstående

Den som är beroende lever i en mycket svår personlig situation. Samma gäller den närmaste omgivningen, från familj till arbetskamrater.

Arbetsgivare

Alkohol är en del av företagens kultur Enligt en beräkning från TCO uppgår de samhällsekonomiska kostnaderna av alkohol- och drogmissbruk till drygt 150 miljarder kronor om året.