Den som är beroende lever i en mycket svår personlig situation. Samma gäller den närmaste omgivningen, från familj till arbetskamrater.

De närstående drabbas på ett mycket påtagligt sätt och påverkas negativt när deras vardag blir oförutsägbar och ohanterlig. Tankeprocesser och beteenden hos en som är alkohol- eller drogberoende blir alltmer ologiska och du påverkas själv av detta. Det skapar förvirring och till slut börjar du själv att tvivla på vad som egentligen är sant. Det onormala blir normalt!

Du kan dras in i en parallellprocess som liknar den beroendes, med förnekelse, skuld och skam. Omedvetet hjälper många därför till med att dölja missbruket. Resultatet blir kanske att den alkohol-/drogberoende fortsätter dricka eller använda droger. Det är viktigt att få kunskap om hur alkohol-/drogberoende fungerar. I kontakten med en person med alkohol/drogproblem behöver man veta hur man ska göra för att sätta gränser och ställa tydliga krav. Det viktigaste är att veta, att man har rätt att tala om vad man känner och upplever. Det kan vara allt från det att "du är jobbig när du dricker" till att "jag känner inte igen ditt beteende, du är så förändrad.” För det är genom kommentarer och krav från omgivningen som en person med dessa problem kanske till slut förstår att han eller hon behöver hjälp.

Närstående i den beroendes omgivning påverkas av hans drickande/drogande och beteendeförändring och får en försämrad livskvalitet. Därför är det väsentligt att viktiga personer i patientens liv får möjlighet att delta i behandlingen. Patienten bjuder in utvalda personer till en anhöriginformation på behandlingsenheten. Syftet är att ge de närstående insikter i vad alkohol- och drogberoende innebär, både för den beroende och för dem själva. Det är viktigt att upptäcka att "vi är inte de enda som har det så här". Med den kunskap och insikt man får kan de anhöriga bearbeta sin egen ilska, bitterhet och sorg och känner för första gången på länge hopp om ett nytt liv. Anhöriginformation äger i regel rum under den tredje eller fjärde behandlingsveckan.