Hur mår du?

Har du blivit beroende av alkohol eller droger?

Den som har problem med alkohol eller droger uppvisar vanligen symtom inom följande områden:

  • Mentalt, känslomässigt – t ex att familjen klagar. du känner skam och skuldkänslor, ångest
  • Socialt, arbetsmässigt – t ex att du drar dig undan, känner dig ensam, sjukskrivningar
  • Lagligt och andligt/etiskt – t ex att du kört rattfull, stölder
  • Fysiskt, sexuellt – t ex att du lider av magbesvär, sömnrubbningar, huvudvärk
  •  

Du kanske själv har kommit till det stadiet att du inser att du har ett problem och vill göra något åt det.


Det finns hjälp att få!
Sedan 1987 har mer än 12 000 personer genomgått Alfagruppens behandling. För många blev behandlingen början till ett nytt och rikare liv. Hos oss möter du personal som verkligen förstår hur alkoholen eller drogen påverkar dig och ditt liv och som kan hjälpa dig att förstå och hantera det som blivit ohanterligt. All behandling sker med full sekretess i en anda av varsamhet, respekt och omtanke kombinerat med professionalism.

Ett alkohol- och drogberoende går alltid att behandla. Det är aldrig för sent! Ta kontakt med Alfagruppen. Det är ofta första steget på vägen till ett nytt liv.