Cirka 10-15 procent av den vuxna befolkningen kommer under sin livstid att utveckla ett beroende. Alkohol är den vanligaste drogen.

Emellertid gäller det som sägs även beroende av droger och receptbelagda mediciner (till exempel vissa smärtstillande och lugnande medel).

Bruk, missbruk eller beroende
Bruk kan också kallas för socialt drickande. Det finns då ingen fokusering kring alkohol. Du dricker då och då, ofta vid festliga tillfällen för att det är gott och trevligt.

Du som missbrukar alkohol dricker ofta och mycket och Du befinner Dig i en riskzon för att utveckla ett beroende. Du är storkonsument men har fortfarande kontroll över alkoholen. Det är inget tvång att dricka.

Beroende är inte kopplat till mängden Du dricker. Konsekvenserna av Ditt drickande kan bli mycket svåra, men det hindrar Dig inte. Du gör allt för att få tillfredställa Ditt behov av alkohol. Drickandet får alltmer negativa konsekvenser. Alfagruppens grundbehandling riktar sig till dem som utvecklat ett beroende av alkohol eller andra droger.

Hur bedömer man om någon är beroende?
Alkohol-/drogberoende är experter på att dölja problemet för sin omgivning. Om man går efter det yttre så är det inte lätt att identifiera en beroende. De flesta går till sina jobb och lever utåt sett ett normalt liv. Bara några få procent är kända som alkohol-/drogberoende. Många som kommer till behandling har varit beroende i 10-20 år. Beroendet har kunnat pågå så länge just därför att de utvecklat en förmåga att dölja, bortförklara och manipulera. Att det är svårt att upptäcka alkoholism beror också på att många är blandmissbrukare, det vill säga använder både alkohol och andra droger. Det är vanligt att en alkoholist äter lugnande tabletter under arbetsveckan, för att undvika lukten av alkohol. Det finns signaler och mönster i beteendet som går att känna igen. Har du misstankar om att någon utvecklat ett beroende är det bättre att Du gör något. Det kan ofta vara svårt, men ett är säkert: en alkoholists beroende försvinner inte av sig självt. Alfagruppen har lång erfarenhet och säkra metoder för att hjälpa till med både diagnosen av sjukdomen och vad man kan göra för att behandla den. Du kan med förtroende vända dig till oss då alla uppgifter skyddas av sekretess.