Förlängd behandling kan för många vara livsavgörande eftersom en längre tid av nykterhet/drogfrihet i hög grad påverkar de val man gör senare i livet. 

Som ett komplement till grundbehandlingen erbjuder vi en förlängd behandling som syftar till att ge en fördjupad insikt i AA/NA: s tolvstegsprogram och fortsatt stöd för att fungera praktiskt i det sociala livet. I en miljö som präglas av värme, öppenhet, respekt och omtanke får man tid att arbeta med sitt tillfrisknande. 

En drogfri miljö, slumpmässiga drogtester som utförs kontinuerligt, garanterar möjligheten till att bearbeta de delar av livet, som inte fungerar bra. Det kan gälla sociala delar såväl som arbete, studier, skuldsanering eller något annat som kan vara till hinder för ett hälsosamt tillfrisknande och därmed ett bättre liv.

6-månaders behandling
Denna modell är en utökad behandling som pågår 6 månader (eller längre). Vi har sett att det finns patienter där 4-5 veckor inte är tillräckligt och som har behov av en nyanserad behandlingsinsats. I behandlingen ges patienten bland annat tid till insikt i sin livssituation, förbättra eller återuppta relationer och fungera praktiskt i det sociala livet. Behandlingen sker tillsammans med patienter i grundbehandlingen.