Det övergripande målet med behandlingen är att patienten skall bli alkohol-/drogfri och uppnå en bättre livskvalitet.

Behandlingens delmål är att få patienten att inse och acceptera sitt destruktiva förhållande till alkohol eller droger samt inse och acceptera att han/hon kan lägga om sin livsstil och skapa sig ett harmoniskt liv utan alkohol eller droger.

Grundbehandlingens syfte är att vägleda patienten till en intellektuell, känslomässig insikt och villighet till förändring. Behandlingsinslagen är av bearbetande, pedagogisk och kognitiv karaktär och består bland annat av gruppterapi, föreläsningar, individuella samtal och familje-/anhöriginformation. I en miljö av respekt, värme och värdighet får patienten under minst 5 veckor uppleva nykterhet/drogfrihet, livsavgörande kunskaper om sin sjukdomssituation, insikt om sitt akuta behov av att förändra sin livsstil så att han/hon successivt vågar ta steget mot ett nytt liv. All behandling på Alfagruppen sker med full sekretess.

Grundläggande för behandlingen är en helhetssyn på människan. I behandlingsteamet finns tillgång till läkare, sjuksköterskor, terapeuter som är specialutbildade i beroendetillstånd, etisk rådgivare samt eftervårdskonsulent. Under grundbehandlingen introduceras patienterna till självhjälpsgrupperna AA (Anonyma Alkoholister) och NA (Anonyma Narkomaner).

Vid behov finns möjlighet till längre tids behandling, läs mer under våra övriga behandlingar.