Patientgrupperna är indelade i separata mans- och kvinnogrupper. Separata kvinnogrupper är en självklarhet och erbjuder kvinnor en behandling på kvinnors villkor.

Behandlingsprogrammet använder Anonyma Alkoholisters 12 steg för att leda kvinnor genom tillfrisknandet och det övergripande målet är att patienten skall bli alkohol/drogfri och uppnå en bättre livskvalitet.

Konsekvenserna av kvinnors alkohol-/drogberoende skapar särskilda behov. Sjukdomen utvecklas snabbare och blandmissbruk är vanligt. Den traditionella kvinnorollen kräver att kvinnan döljer sitt problem i det längsta och vår erfarenhet är att kvinnor som kommer till behandling ofta har gått mycket längre i sitt beroende än manliga patienter. Alfagruppen erbjuder ett särskilt behandlingsprogram som tar tillvara kvinnors särskilda behov på kvinnors vis.

Kvinnor som lever i ett beroende har ofta svårare att be om hjälp - rädslan, skammen och självföraktet är stort. I sin strävan att bli accepterad tappar hon ofta förmågan att sätta gränser - och blir då kränkt och utnyttjad. Är hon dessutom mamma blir skammen och skulden mer påtaglig. De fysiska konsekvenserna i form av PAA-symtomer (koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, minnesstörningar, koordinationsproblem, känslomässig över- eller underreaktion och låg stresströskel) är ofta väldigt påtagliga hos kvinnan, och kräver tid för att läka. I vår behandling arbetar vi, förutom med beroendet, även med andra speciella problem som kvinnor har, så som destruktiva relationer och låg självkänsla.

Behandlingen inleds med en 5 veckors grundbehandling, därefter kan man förlänga behandlingstiden utifrån den enskilda individens behov. Vår erfarenhet är att många kvinnor behöver ungefär 3 månader för att påbörja ett sunt tillfrisknande.

Boka gärna tid för ett studiebesök eller ring och tala med någon av den kvinnliga personalen.