12-dagars internatbehandling. Vi återkommer med datum inom kort.

Anmälan: Telefon: 0911-659 45
E-post: pitea@alfagruppen.se

Alfagruppen erbjuder en internatbehandling för medberoende där målet är att
personen ska få en bättre livskvalitet.

Målgrupp: 

 • Du som lever nära en annan person med alkohol/drogproblem
 • Du som vuxit upp i en miljö där alkohol/drogproblem förekommit 
 • Du som upplevt misshandel i olika former
 • Du som har ett relationsberoende
 • Du som har problem i relation till dig själv och/eller andra


Vad är målet med behandlingen?


 • Att kartlägga destruktiva levnadsmönster
 • Att bli medveten om möjligheter att bryta dessa mönster
 • Att få kunskap om ett sunt sätt att hantera sitt känsloliv
 • Att få ökad insikt i sina relations- och kommunikationsproblem
 • Att börja bearbeta skuld- och skamkänslor och därigenom höja sitt egenvärde
 • Att börja hitta sin identitet och inre styrka
 • Att börja ta hand om sig själv

Behandling
12 dagars internat för medberoende som är i behov av att under en sammanhängande tid få lämna sin nuvarande levnadssituation och arbeta med sitt medberoende. Behandlingen sker genom en fastställd behandlingsplan där problemområden och mål till en början definieras och sedan bearbetas med hjälp av arbetsuppgifter förankrade i 12-stegsprogrammet utifrån ett medberoendeperspektiv.