Individuell behandling för alkohol- eller drogmissbruk.

Tillsammans med patienten arbetar vi för att uppnå en livsstilsförändring samt stödja och befästa denna. Beroendet är i fokus och målet är att få kunskap, komma till insikt och ta beslut om att uppnå långsiktig drogfrihet.
Behandlingen bygger på 12-stegsprogrammet och har som övergripande mål att underlätta individens aktiva deltagande i AA/NA. VI ser ett sådant deltagande som en faktor för att patienten ska kunna behålla sin nykterhet.

Behandlingen kan genomföras både i enskild terapi eller gruppterapi med alkohol/drogterapeut.
Nätverksarbete är en del i behandlingen och där har familjen en viktig roll. Anhörigprogram pågår parallellt med behandlingen i form av en informationsdag.

Upplägg
Grundbehandlingen pågår under 3 månader och är uppdelad i antingen 1 eller 2 terapisession/ vecka. Allt efter den enskilde patientens behov. Det är ett manualbaserat program och varje sittning har en specifik dagordning och följer en bestämd plan.

Efter genomgången grundbehandling följer eftervård i 11 månader.
Regelbundna uppföljningsträffar sker med remittenten under hela behandlingstiden.

Eftervården utförs i våra redan etablerade eftervårdsgrupper i Piteå, Luleå, Boden och Skellefteå.

Platser för öppenvård:

  • Luleå: Rådstugatan 2
  • Piteå: Alfagränd 5
  • Skellefteå: Getbergsvägen 2

Tel. vxl. 0911-659 45