Alfagruppen, som introducerade Minnesotamodellen i Sverige, har sedan 1987 behandlat människor med alkohol- och drogberoende. Från att ha varit ett okänt företag med en för Sverige okänd behandlingsmodell, är både Alfagruppen och Minnesotamodellen nu etablerade och kända.

Under 2006 reducerades Alfagruppen, och idag finns endast Alfagruppen Öjebyn kvar i Alfa Rehabilitering AB. Antalet årsanställda är 16 st. Bland Alfagruppens avtalskunder finns både kommuner, landsting, företag, företagshälsovårder och kriminalvården. Cirka 150 alkohol/drogberoende har behandlats under föregående år.

Vad som då skett sedan 1987 och i skuggan av Alfagruppen och Minnesotamodellen är att både AA och NA vuxit explosionsartat. AA (Anonyma Alkoholister) och NA (Anonyma Narkomaner) är självhjälpsgrupper med det program, som Minnesotamodellen har vuxit fram ur. 1985 fanns det en handfull AA-grupper i Sverige och idag finns cirka 800 grupper, spridda över hela landet. NA fanns överhuvudtaget inte men har idag ungefär 100 grupper i Sverige. Tusentals alkoholister lever idag nyktra och drogfria, tack vare Minnesotamodellen och självhjälpsgrupperna. Ett viktigt inslag i behandlingen är att lära sig gå på/i AA/NA och att där underhålla sin livsstilsförändring.

Alfagruppen betraktar alkoholism/drogberoende som en familjesjukdom och därför får också familj, anhöriga och vänner tillgång till den kunskap som ger möjlighet till ett rikare liv med en bättre livskvalitet. Detta är också karaktäristiskt för den helhetssyn, som ingår i Minnesotamodellen. Eftersom alkoholism/drogberoende skadar alla områden i en människas liv, fysiskt, psykiskt, etiskt, socialt, viljemässigt och känslomässigt måste också anhöriga få insikter och kunskaper, som kan bryta destruktiva mönster. Idag finns självhjälpsgrupper, Al-Anon för anhöriga och Alateen för barn och ungdomar, på ett flertal orter.

Under behandlingen får även arbetsgivare och arbetskamrater, möjlighet till information och utbildning. Just inom företag och organisationer arbetar Alfagruppen intensivt för att utbilda och utveckla. Alfagruppen har idag en unik kompetens vad gäller alkohol/drog policy, arbetsplatsutbildning och preventiva åtgärder.

Entreprenörandan hos Alfagruppen har starkt bidragit till utveckling av alkohol/drogberoendebehandling. Bland annat använder sig Alfagruppen av en datorbaserad diagnostik för att kartlägga beroendegrad och behandlingsalternativ. Alfagruppen har också utvecklat en särskild behandling för kvinnor, av kvinnor och på kvinnors villkor.

I ett samhälle som alltmer präglas av kyla och våld, ekonomisk osäkerhet och andlig dränering ska Alfagruppen arbeta för en motsatt utveckling. Nya droger till nya grupper, framför allt ungdomar, ger skrämmande framtidsperspektiv. Att öka kunskaperna och att informera och utbilda, både enskilda och organisationer blir en allt viktigare uppgift. Om detta också innebär att alkohol/drogberoendets verkliga storlek och konsekvenser kommer i dagen – bra.