Blanketter, broschyrer

Här kan du läsa och ladda ner våra broschyrer och blanketter som pdf-dokument.

Utbildning

En viktig del av vår verksamhet är utbildning och stöd till chefer och arbetskamrater för att dessa skall kunna hantera alkohol- och drogproblematik på sin arbetsplats.

Utredning/uppföljning

I utredningen klargör vi den sociala situationen, missbrukets svårighetsgrad samt utreder eventuell sidoproblematik. Utredningen genomförs med hjälp av objektiva mätinstrument och sammanställs i en behovsanalys där uppdragsgivaren ges förslag till insats utifrån en sammanställning och bedömning av individens totala situation.

Eftervårdsdagar Återvändardagar

Här hittar du aktuella datum för eftervårdsdagar och återvändardar.

Kvalitetsindex

Ladda hem kvalitetsindex i pdf.

Jobba hos oss

Aktuella lediga jobb.