Blanketter, broschyrer

Här kan du läsa och ladda ner våra broschyrer och blanketter som pdf-dokument.

Utbildning

En viktig del av vår verksamhet är utbildning och stöd till chefer och arbetskamrater för att dessa skall kunna hantera alkohol- och drogproblematik på sin arbetsplats.

Utredning, uppföljning

I utredningen klargör vi den sociala situationen, missbrukets svårighetsgrad samt utreder eventuell sidoproblematik. Utredningen genomförs med hjälp av objektiva mätinstrument och sammanställs i en behovsanalys där uppdragsgivaren ges förslag till insats utifrån en sammanställning och bedömning av individens totala situation.