Utbildning

En viktig del av vår verksamhet är utbildning och stöd till chefer och arbetskamrater för att dessa skall kunna hantera alkohol- och drogproblematik på sin arbetsplats. Vi erbjuder även andra tjänster såsom utredningar och individuell rådgivning (riktad till både personer med ett eget beroende och personer som befinner sig i en beroendes omgivning) samt framtagande av handlingsprogram avseende alkohol- och drogfrågor.

Utbildning och utveckling inom området alkohol och andra droger
Alkohol- och drogscenen i samhället är i ständig förändring. Kunskap och handlingsinsatser blir därför något av en färskvara. Den professionella kompetensen hos handläggare och personer som yrkesmässigt ska hantera alkohol- och drogproblem kan behöva uppdatering och utveckling. Nedan följer en del av de tjänster vi kan erbjuda:

  • Föreläsning
  • Utbildningsprogram
  • Fortbildning
  • Alkohol- och drogpolicyfrågor
  • Chefsstöd
  • Handledning

Perspektivet i all utbildning genomsyras av Minnesotamodellens sjukdomsbegrepp.
För frågor kring Alfagruppens tjänster, kontakta:

Hanna Norbeck
Verksamhetschef / Marknadsansvarig
Telefon:
0911-659 49
070-837 39 43
Epost: hanna@ljungsjoberg.se