Utredning

I utredningen klargör vi den sociala situationen, missbrukets svårighetsgrad samt utreder eventuell sidoproblematik. Utredningen genomförs med hjälp av objektiva mätinstrument och sammanställs i en behovsanalys där uppdragsgivaren ges förslag till insats utifrån en sammanställning och bedömning av individens totala situation. Förutom missbrukets svårighetsgrad går vi igenom individens sociala situation för att få en mer komplett bild av individens totala livssituation. Utredningen syftar till att motivera klienten till förändring.


 

  • ADDIS - ett utvärderings och diagnosinstrument som kartlägger en persons levnads-, alkohol- och drogvanor.
  • ASI - en intervju med frågor som täcker alkohol- och narkotikamissbruk, arbete fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge samt kriminalitet.

Bedömning och förslag till insats skickas till uppdragsgivaren inom fyra veckor från påbörjad utredning.

Uppföljning

På samtliga inneliggande patienter genomförs en ASI-intervju. Dessa kontaktas sedan ett år efter utskrivning för en uppföljningsintervju som ligger som underlag för vår behandlingsstatistik.